BÁN MẬT ONG RỪNG Tràm U Minh CÀ MAU 
133 Nguyễn Tri Phương, P8, Quận 5 (đối diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 
0944 191 101 (gọi trước khi đến)